Network Menu

Välkommen

SWEAs donationer

SWEAs donationer går till ändamål som är förenliga med SWEAs syften att lyfta fram svensk kultur och tradition inom olika områden ute i världen.

Läs mer

Donationsprojekt

Donationsprojekt: SI i Paris, 50 år

2021 fyller Svenska institutet i Paris 50 år.  De har valt en övergripande inriktning ”Amitié” (Vänskap), som ska genomsyra året. Det kommer att handla om vänskap i bred bemärkelse. SWEA har startat ett globalt donationsprojekt för att stötta detta som är helt i linje med våra syften.

Läs mer

Donationsprojektet — en video

Titta på en kort video om SWEAs globala donationsprojekt 2021 ”Svenska institutet i Paris 50 år — Amitié”. Deras inriktning för firandet är Vänskap (Amitié) som ska genomsyra året och handlar om vänskap i bred bemärkelse.

Titta på videon

Donationsprojekt 2021 resultat

Donationsprojekt 2021: Vi nådde målet!

2021 fyller Svenska institutet i Paris 50 år. De har valt en övergripande inriktning ”Amitié” (Vänskap), som ska genomsyra året. Det kommer att handla om vänskap i bred bemärkelse. Här visar vi senaste resultatet för SWEAs donationsprojekt till Amitié.

Se senaste resultat

Ansöka!

Hur ansöker / rapporterar vi en donation?

Läs mer

Genomförda donationer

Genomförda lokala donationer

Läs mer

Viktigt!

Tänk på dessa punkter inför donationer

Läs mer